Sådan bruger du vores Chartbot

Vi har en chartbot her på siden. Du kan kalde den ved at nævne den, hvorefter den laver et svar med en graf

1 eller 2 - 1 får du en FinViz graf, 2 så får du en stockcharts graf
Tickerid aktuelt virker det “kun” med aktier i USA. (gyldig liste kan fremsøges her: https://stockcharts.com)
d w m (for dagsgraf, ugegraf eller månedsgraf)

Du kan kun lave en graf per tråd, som det er i øjeblikket.

Eks på brug
@Chartbot 1 nvo m
Hvilket giver en finviz graf for aktien med tickerid nvo (novo på den amerikanske børs) og m for en månedsgraf

Dette er en ugegraf for index SP500 med brug af Stockchart

@Chartbot 2 $SPX w