ROE (Return on Equity)

,

ROE (Return on Equity) er en nøgletal, der måler en virksomheds evne til at generere indtjening på den investerede egenkapital. ROE viser, hvor stor en procentdel af virksomhedens indtjening, der er tilbage til ejerne efter at have betalt omkostninger og skatter. Jo højere ROE, jo mere effektivt er virksomheden til at anvende sin egenkapital til at generere indtjening.

ROE kan bruges som en indikator på en virksomheds rentabilitet og effektivitet. Det kan også bruges til at sammenligne virksomheder inden for samme branche eller sektor. En høj ROE kan indikere, at en virksomhed har en stærk konkurrenceevne og er i stand til at generere høje afkast til sine aktionærer.

Det er dog vigtigt at huske, at ROE ikke er den eneste faktor, der skal overvejes ved evaluering af en virksomhed. Det er også vigtigt at se på andre nøgletal og faktorer, såsom gældsniveau, vækstpotentiale, markedsandel og industrielle faktorer.