ROCE (Return on Capital Employed)

,

ROCE (Return on Capital Employed) er en indikator, der viser, hvor effektivt et firma anvender de midler, det har til rådighed. Den beregnes ved at dividere virksomhedens EBIT (indtjening før renter og skat) med dens samlede kapital (aktiver minus kortsigtede gældsforpligtelser). ROCE måler således virksomhedens evne til at generere indtjening i forhold til de midler, den har til rådighed.

ROCE kan give investorer en idé om, hvor godt en virksomhed forvalter sine aktiver og investeringer, og hvor effektivt den er til at generere afkast på sin kapital. Jo højere ROCE, desto bedre anvender virksomheden sin kapital.

Det er dog vigtigt at bemærke, at ROCE kan variere meget fra industri til industri og ikke kan sammenlignes direkte på tværs af sektorer. Derudover kan ROCE påvirkes af virksomhedens kapitalstruktur og skatteforhold, og det kan være nødvendigt at se på andre nøgletal og faktorer for at få et mere fuldstændigt billede af virksomhedens sundhedstilstand.