ROA (Return on Assets)

,

ROA (Return on Assets) er en vigtig nøgletal i en fundamental analyse af en aktie. ROA måler en virksomheds evne til at generere overskud i forhold til dens samlede aktiver. ROA beregnes ved at dividere virksomhedens nettoresultat med dens samlede aktiver.

En høj ROA indikerer, at virksomheden er effektiv til at bruge sine aktiver til at generere overskud, mens en lav ROA indikerer det modsatte. ROA kan også bruges til at sammenligne en virksomheds præstation med andre virksomheder inden for samme industri.

Det er dog vigtigt at huske, at ROA ikke fortæller hele historien om en virksomheds præstation og bør betragtes sammen med andre nøgletal og faktorer.) er en vigtig nøgletal i en fundamental analyse af en aktie. ROA måler en virksomheds evne til at generere overskud i forhold til dens samlede aktiver. ROA beregnes ved at dividere virksomhedens nettoresultat med dens samlede aktiver.

En høj ROA indikerer, at virksomheden er effektiv til at bruge sine aktiver til at generere overskud, mens en lav ROA indikerer det modsatte. ROA kan også bruges til at sammenligne en virksomheds præstation med andre virksomheder inden for samme industri.

Det er dog vigtigt at huske, at ROA ikke fortæller hele historien om en virksomheds præstation og bør betragtes sammen med andre nøgletal og faktorer.