Relative Strength Index (RSI)

RSI (Relative Strength Index) er en teknisk indikator, der bruges til at måle momentum i en akties prisbevægelse. RSI beregner styrken på en akties prisbevægelse ved at sammenligne opadgående og nedadgående prisbevægelser over en given tidsperiode.

RSI er baseret på en skala fra 0 til 100, hvor en score på 70 eller højere indikerer, at en aktie er overkøbt, mens en score på 30 eller lavere indikerer, at en aktie er oversolgt. RSI bruger også en medianlinje på 50, som adskiller bullish fra bearish territorium.

Når RSI scoren er over 70, betyder det, at en aktie er overkøbt og derfor kan være klar til en nedadgående prisbevægelse. Dette skyldes, at den stigende efterspørgsel har drevet prisen op over det niveau, som den fundamentale værdi retfærdiggør. På samme måde betyder en score på 30 eller lavere, at en aktie er oversolgt og derfor kan være klar til en opadgående prisbevægelse. Dette skyldes, at den faldende efterspørgsel har drevet prisen ned under det niveau, som den fundamentale værdi retfærdiggør.

Det er dog vigtigt at huske, at RSI ikke er en absolut indikator, og at det ikke altid betyder, at en aktie vil vende i den modsatte retning, når den når et overkøbt eller oversolgt niveau. Der kan være tilfælde, hvor en aktie kan forblive overkøbt eller oversolgt i længere tid end forventet, afhængigt af forskellige faktorer, som fx den aktuelle markedstilstand eller virksomhedens økonomiske situation.

RSI kan også være følsom over for hurtige prisændringer og store prisudsving, hvilket kan resultere i falske signaler. Det er derfor vigtigt at bruge RSI sammen med andre tekniske indikatorer og grundlæggende analyser for at få en mere omfattende forståelse af aktiens prisbevægelse og dens sandsynlige retning.