Price to Tangible Book Value (PTBV)

,

Price to Tangible Book Value (PTBV) er en finansiel ratio, der anvendes i fundamental aktieanalyse. PTBV-forholdet viser, hvor meget investor betaler for hver krone i en virksomheds bogførte aktiver fratrukket dens immaterielle aktiver.

PTBV = Markedsværdi / (Bogført værdi - immaterielle aktiver)

En PTBV på mindre end 1 kan indikere, at investoren betaler mindre for virksomhedens aktiver, end de er bogført til, hvilket kan indikere en undervurderet virksomhed. Omvendt kan en PTBV på mere end 1 indikere, at investoren betaler mere end bogført værdi for virksomhedens aktiver, hvilket kan indikere en overvurderet virksomhed.

PTBV kan være særligt relevant i sektorer med højt niveau af immaterielle aktiver, som f.eks. teknologi- og healthcare-sektoren. I disse sektorer er det vigtigt at vurdere, hvor meget af værdien af virksomhederne, der er afhængig af immaterielle aktiver, der kan være vanskelige at værdiansætte.

Det er vigtigt at sammenligne PTBV med lignende virksomheder i samme branche for at få en mere præcis vurdering af virksomhedens relative værdi. Derudover bør PTBV sammenlignes med andre finansielle nøgletal som P/E og P/B for at få en mere nuanceret vurdering af virksomheden og dens fremtidige potentiale.