Price to Sales - (P/S)

,

“Price to Sales” (P/S) er en nøgletal, som bruges i fundamental analyse af en aktie. Det viser forholdet mellem virksomhedens markedsværdi og dens omsætning. Det beregnes ved at dividere den nuværende markedsværdi af en aktie med virksomhedens seneste årlige omsætning.

P/S er en indikator for, hvor meget investorerne er villige til at betale for hver dollar i virksomhedens omsætning. Jo højere P/S, desto mere betaler investorerne for hver dollar i omsætning. En høj P/S indikerer normalt, at aktien er dyr, mens en lav P/S indikerer, at aktien er billigere.

Det er vigtigt at sammenligne P/S-tallet for en aktie med P/S-tallene for andre virksomheder i samme branche eller sektor. En virksomhed med en højere P/S end dens konkurrenter kan være overvurderet, mens en virksomhed med en lavere P/S kan være undervurderet. Det er også vigtigt at tage hensyn til andre faktorer, der kan påvirke virksomhedens prissætning, såsom vækstpotentiale, indtjeningsvækst og konkurrencefordel.