Price to Book Value (P/BV)

,

Price to Book Value (P/BV) er en nøgletal, der bruges til at vurdere, om en aktie er overvurderet eller undervurderet i forhold til dens bogførte værdi. P/BV-forholdet beregnes ved at dividere markedsprisen på aktien med bogført værdi pr. aktie.

En høj P/BV indikerer, at markedet værdsætter aktien højere end dens bogførte værdi, mens en lav P/BV indikerer, at markedet værdsætter aktien lavere end dens bogførte værdi. P/BV er især relevant for virksomheder i brancher, hvor aktiverne har en høj værdi og ikke er så afhængige af intellektuel ejendom eller andre immaterielle aktiver.

Det er vigtigt at huske, at P/BV-forholdet alene ikke fortæller hele historien om en akties værdi. Det er vigtigt at sammenligne P/BV-forholdet for en aktie med lignende virksomheder i samme branche for at få et mere nøjagtigt billede af dens værdi. P/BV kan også variere afhængigt af virksomhedens vækstpotentiale og risikoprofil.