Pivot

Pivot-niveauer er en populær teknisk analyseværktøj, som kan give investorer og handlende et godt overblik over en akties trend og potentiale støtte- og modstandsniveauer. Pivot-niveauer er en matematisk beregning, der anvendes til at estimere potentiel støtte og modstand for en aktie i løbet af den næste handelsdag.

Pivot-pointet er defineret som gennemsnittet af høje, lave og lukkepriser for den tidligere handelsdag. Pivot-niveauerne er derefter bestemt ved at anvende en matematisk formel til at beregne modstandsniveauer over pivot-pointet og støtteniveauer under pivot-pointet. Normalt er der tre modstandsniveauer og tre støtteniveauer, der er baseret på pivot-pointet og den aktuelle prisudvikling.

Styrkerne ved pivot-niveauer er, at de kan hjælpe investorer og handlende med at bestemme potentiel støtte og modstand for en aktie i løbet af den næste handelsdag. Pivot-niveauer kan også hjælpe med at bestemme den generelle trend og give en indikation af, om en aktie vil fortsætte sin opadgående eller nedadgående bevægelse. Pivot-niveauer kan også anvendes sammen med andre tekniske analyseværktøjer til at give en mere omfattende analyse af en aktie.

En af svaghederne ved pivot-niveauer er, at de kun er baseret på en enkelt handelsdag, og derfor kan de være mindre pålidelige i volatil markedsforhold, hvor prisudviklingen kan ændre sig hurtigt. Derudover er pivot-niveauer ikke altid præcise og kan variere afhængigt af, hvordan de beregnes. Investorer og handlende bør også overveje at bruge andre tekniske og grundlæggende analyseværktøjer til at supplere pivot-niveauer for at få en mere holistisk vurdering af en akties potentiale.

Samlet set kan pivot-niveauer være et nyttigt værktøj i aktieanalyse, især når det bruges sammen med andre tekniske og grundlæggende analyseværktøjer. Investorer og handlende bør imidlertid huske på, at pivot-niveauer ikke er en absolut forudsigelse af en akties fremtidige bevægelser og skal bruges med forsigtighed og sammen med andre analyseredskaber for at opnå den bedste analyse af en aktie.