Operating margin

Operating margin er en måling af en virksomheds indtjeningsevne og fortæller os, hvor meget af hver omsatte krone der er tilbage efter at have betalt omkostningerne i forbindelse med virksomhedens drift. Det er en vigtig indikator for virksomhedens effektivitet i at kontrollere omkostningerne og udnytte sine ressourcer.

Operating margin beregnes ved at trække virksomhedens driftsomkostninger fra dens omsætning og derefter dividere resultatet med omsætningen. Jo højere operating margin en virksomhed har, jo mere effektivt er den til at tjene penge fra sine kerneaktiviteter.

Det er vigtigt at huske på, at operating margin ikke tager højde for virksomhedens finansielle omkostninger eller skattemæssige forhold, og derfor bør den ikke bruges som den eneste målestok for virksomhedens sundhedstilstand. Det kan dog være nyttigt at sammenligne operating margin på tværs af virksomheder i samme branche for at få et indtryk af, hvordan de forskellige virksomheder klarer sig i forhold til hinanden.