On Balance Volume (OBV)

OBV (On Balance Volume) er en teknisk indikator, der bruges til at måle den akkumulerede handelsvolumen for en aktie over en given tidsperiode. OBV beregner styrken på en akties prisbevægelse ved at tilføje handelsvolumen til OBV, når prisen stiger og trække handelsvolumen fra OBV, når prisen falder.

Når OBV er stigende, betyder det, at køberne er mere aktive end sælgerne, og derfor øges det akkumulerede handelsvolumen. Dette kan indikere, at prisen vil fortsætte med at stige. Omvendt betyder et fald i OBV, at sælgerne er mere aktive end køberne, og derfor mindskes det akkumulerede handelsvolumen. Dette kan indikere, at prisen vil falde.

OBV er en god indikator, når den bruges sammen med andre tekniske indikatorer og grundlæggende analyser. Det kan give en indikation af, om den underliggende aktieprisbevægelse er støttet af et stigende handelsvolumen eller ej. En stigning i handelsvolumen kan antyde, at markedet er ved at blive mere optimistisk omkring aktien, mens et fald i handelsvolumen kan indikere det modsatte.

OBV kan også sammenlignes med det glidende gennemsnit for at få en mere præcis læsning af aktiens prisbevægelse. Hvis OBV er over det glidende gennemsnit, kan det signalere en stigende trend, mens OBV under det glidende gennemsnit kan indikere en faldende trend.

Det er vigtigt at huske, at OBV ikke er en absolut indikator, og at det kan give falske signaler, hvis det bruges alene. Det er altid bedst at bruge flere tekniske indikatorer sammen med grundlæggende analyser for at få en mere omfattende forståelse af aktiens prisbevægelse og dens sandsynlige retning