Fibonacci

Fibonacci-sekvensen og -retracements er et populært værktøj inden for teknisk analyse, der bruges til at identificere potentielle niveauer for støtte og modstand i en aktiekurs.

Fibonacci-sekvensen er en matematisk rækkefølge af tal, hvor hvert tal er summen af ​​de to foregående tal: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 osv. Fibonacci-retracements bruger disse tal og procentvis reduktion til at identificere potentielle niveauer af støtte og modstand på et diagram.

For at bruge Fibonacci-retracements til at identificere støtte- og modstandsniveauer trækkes en linje fra en aktiepris top til bunden af ​​et nedadgående træk, eller fra en aktiepris bund til toppen af ​​en opadgående bevægelse. Ved hjælp af Fibonacci-tallene trækkes derefter horisontale linjer ved niveauer på 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% og 78,6% på afstanden mellem top og bund eller bund og top. Disse niveauer kan så bruges som potentielle niveauer for støtte og modstand i fremtidige prisbevægelser.

Det er dog vigtigt at huske, at Fibonacci-retracements ikke er en garanteret metode til at forudsige fremtidige prisbevægelser, og at der altid vil være undtagelser og uforudsigelighed i aktiemarkedet. Fibonacci-retracements skal derfor bruges sammen med andre analytiske værktøjer og en bredere markedsanalyse for at træffe informerede investeringsbeslutninger.