Federal Reserve System (FED)

FED, eller Federal Reserve System, er den centralbank i USA, som er ansvarlig for at styre landets pengepolitik og sikre økonomisk stabilitet. FED’s primære mål er at opretholde prisstabilitet og maksimere beskæftigelsen, og den har en række værktøjer og opgaver, som den bruger til at opnå disse mål.

En af FED’s primære opgaver er at fastsætte renteniveauet, herunder den føderale rente, som er den rente, som banker og andre finansielle institutioner betaler, når de låner penge fra FED. Ved at regulere renteniveauet kan FED påvirke økonomien ved at påvirke låntagernes adfærd. For eksempel kan FED sænke renteniveauet for at stimulere økonomisk aktivitet og fremme investeringer og forbrug.

FED er også ansvarlig for at regulere og overvåge finansielle institutioner for at sikre, at de opererer på en sund og stabil måde, og at de ikke udgør en trussel mod den finansielle stabilitet. FED’s opgaver på dette område omfatter tilsyn med bankernes solvens og likviditet, regulering af pengemarkederne og gennemførelse af stresstest for at vurdere de finansielle institutioners evne til at klare sig i tilfælde af en krise.

Endelig spiller FED også en rolle i at styre pengemængden i økonomien. FED kan skabe eller fjerne likviditet ved at købe eller sælge værdipapirer på det åbne marked, og denne evne til at regulere pengemængden kan have en betydelig indvirkning på inflation og andre økonomiske faktorer.

Overordnet set er FED’s opgave at styre økonomien på en måde, der sikrer stabilitet og vækst på lang sigt. Ved at bruge en kombination af pengepolitik, finansiel regulering og overvågning og pengemængderegulering spiller FED en vigtig rolle i den amerikanske økonomi og påvirker økonomier over hele verden.

Historisk perspektiv
FED, eller Federal Reserve System, blev oprettet i 1913 som en centralbank for USA med det formål at sikre økonomisk stabilitet og forhindre bankkrise. FED har gennem årene truffet en række politiske beslutninger, som har haft betydelige økonomiske konsekvenser og som har været genstand for debat og kontrovers.

En af de mest kontroversielle beslutninger, som FED har truffet, var dens håndtering af den økonomiske krise i 2008. FED gennemførte en række redningsaktioner, herunder en omfattende støtte til finansielle institutioner og opkøb af store mængder af statsobligationer og andre værdipapirer for at øge likviditeten og fremme økonomisk vækst. Mens nogle argumenterede for, at FED’s handlinger var nødvendige for at forhindre en global finansiel krise, kritiserede andre FED for at tage for store risici og for at skabe en boble i værdipapirmarkedet.

En anden kontroversiel beslutning, som FED har truffet, var dens beslutning om at fastholde lave renter i flere år efter den økonomiske krise i 2008. Mens lave renter kan stimulere økonomisk vækst, kan de også føre til inflation og spekulativ adfærd. Kritikere af FED’s politik argumenterede for, at de lave renter skabte en kunstig boble i aktiemarkedet og skabte en ulighed mellem rig og fattig.

FED har også været genstand for kritik for sin mangel på gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed. FED’s bestyrelse er udnævnt af præsidenten og bekræftet af Senatet, men FED er også uafhængig af regeringen og har en stor grad af selvstyre. Dette har ført til bekymring for, at FED kan tage politiske beslutninger uden at tage hensyn til offentlige interesser.

Til trods for disse kontroverser har FED spillet en vigtig rolle i USA’s økonomi og bidraget til at opretholde stabilitet og vækst i årtier. FED’s politiske beslutninger har haft en stor indvirkning på økonomien, og debatten om dens rolle og funktion vil sandsynligvis fortsætte i årene fremover.

Chefer gennem tiderne
Den nuværende chef for Federal Reserve System (FED) er Jerome Powell, der blev udnævnt til posten i februar 2018 af præsident Donald Trump. Powell har tidligere tjent som medlem af FED’s bestyrelse og som partner i en investeringsbank.

Før Powell var Janet Yellen FED’s chef fra 2014 til 2018. Yellen var den første kvindelige chef for FED og havde tidligere tjent som FED’s næstformand og som økonomisk rådgiver for præsident Bill Clinton.

Yellen efterfulgte Ben Bernanke, der var chef for FED fra 2006 til 2014. Bernanke blev udnævnt til posten af præsident George W. Bush og var chef under den økonomiske krise i 2008.

Før Bernanke var Alan Greenspan FED’s chef i næsten 19 år fra 1987 til 2006. Greenspan var kendt for sin støtte til deregulering af finansielle markeder og blev kritiseret af nogle for at have bidraget til den finansielle krise i 2008.

Andre tidligere FED-chefer inkluderer Paul Volcker, der var chef fra 1979 til 1987 og blev kendt for sin kamp mod inflationen i 1980’erne, og William McChesney Martin Jr., der var chef fra 1951 til 1970 og var kendt for at have beskrevet FED’s rolle som at “tage punch-skålen væk, når festen er ved at blive rigtig sjov”.