Exponential Moving Average (EMA)

EMA (Exponential Moving Average) er en type af glidende gennemsnit, som anvendes i teknisk aktieanalyse til at identificere tendenser i et aktivs prisbevægelser. Mens SMA (Simple Moving Average) giver en lige linje ved at tage summen af de seneste n antal priser og dele med antallet af perioder, som bruges til beregning, tager EMA højde for, at de seneste priser kan have større indflydelse på den aktuelle tendens.

Det betyder, at EMA giver mere vægt til de seneste priser og bevægelser og dermed er mere reaktiv over for prisændringer end SMA. Dette kan give en mere præcis indikation af en ændring i trenden.

De mest almindelige EMA’er, der anvendes i aktieanalyse, er 20-dages EMA, 50-dages EMA og 200-dages EMA. Disse anvendes til at identificere forskellige tendenser i prisbevægelserne:

  • 20-dages EMA: Anvendes til at identificere kortsigtede tendenser i prisbevægelserne og er mere følsom over for prisændringer end de længere EMA’er. Den kan være brugbar for aktive handlere og swing traders.
  • 50-dages EMA: Anvendes til at identificere mellem- til langsigtede tendenser i prisbevægelserne. Det kan være nyttigt for positioneringshandlere, som ønsker at tage stillinger over flere uger eller måneder.
  • 200-dages EMA: Anvendes til at identificere langsigtede tendenser i prisbevægelserne. Det er ofte brugt af investorer, der ønsker at tage langsigtet positionering i en aktie eller et aktiv.

En af ulemperne ved EMA er, at det kan være mere følsomt over for prisudsving og derfor kan give flere falske signaler end SMA. Derudover kan en EMA-strategi være mere kompleks at implementere og kræver mere overvågning end SMA-strategier.