EPS (Earnings Per Share)

,

EPS (Earnings Per Share) er et af de vigtigste nøgletal i en fundamental analyse af en virksomhed. EPS er en indikator for virksomhedens indtjening pr. aktie og beregnes ved at dividere virksomhedens samlede indtjening med antallet af aktier i omløb.

EPS kan give en indikation af, hvor profitabel en virksomhed er. Hvis en virksomheds EPS er stigende, betyder det, at virksomheden er blevet mere rentabel, og dette kan være et positivt tegn for investorerne. Hvis EPS derimod er faldende, kan det indikere, at virksomheden har svært ved at opretholde sin rentabilitet, og det kan være et negativt tegn.

Det er vigtigt at sammenligne EPS med andre virksomheder i samme branche for at se, hvordan virksomheden klarer sig i forhold til konkurrenterne. En høj EPS kan være et positivt tegn, men hvis virksomheden har en høj P/E ratio (pris/indtjening) i forhold til konkurrenterne, kan det indikere at aktien er prissat for højt.