EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)

EBITDA står for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, hvilket på dansk kan oversættes til indtjening før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger. EBITDA er en måde at måle en virksomheds driftsresultat på og viser, hvor meget virksomheden tjener på sine primære forretningsaktiviteter.

EBITDA er en vigtig indikator for en virksomheds rentabilitet og er nyttig, når man sammenligner virksomheder inden for samme industri eller sektor. EBITDA eliminerer nemlig mange af de variable, der kan påvirke en virksomheds resultat og gør det derfor lettere at sammenligne virksomheder.

EBITDA kan dog være mindre nyttigt i nogle tilfælde. For eksempel kan det skjule omkostninger, der ikke er direkte relateret til virksomhedens drift, såsom udgifter til forskning og udvikling eller markedsføring. Derudover kan høje afskrivninger og nedskrivninger påvirke EBITDA negativt, selvom virksomheden stadig er rentabel.

Derfor bør EBITDA bruges som en del af en større analyse af virksomhedens finansielle resultater og ikke som den eneste faktor i beslutningen om at investere i en aktie.