Dobbelte toppe

I teknisk analyse kan dobbelte toppe være et tegn på en potentiel vendepunkt i aktiens kursudvikling. Dobbelt toppe opstår, når en aktiekurs stiger til et bestemt niveau (top) og derefter falder tilbage, før den igen stiger til samme niveau (anden top). Dette kan indikere, at markedet har svært ved at bryde igennem dette niveau, og at der kan være en modstand, der forhindrer yderligere stigninger.

Dobbelt toppe kan også betyde, at køberne er udmattede, og at sælgerne kan tage over og sætte kursen nedad. Hvis kursen bryder igennem det lavere niveau mellem de to toppe, kan det signalere et salgssignal, da det indikerer, at prisen ikke kunne opretholde den højere værdi og kan fortsætte med at falde.

Det er dog vigtigt at huske, at dobbelte toppe ikke altid er en præcis indikator for kursudviklingen. Markedet kan fortsætte med at stige, eller det kan tage længere tid, før der sker en større kursændring. Derfor kan det være vigtigt at bruge andre tekniske indikatorer og analysere markedet grundigt, før man træffer en beslutning om at købe eller sælge en aktie.