Company Health (F-Score) - Piotroski

Company Health, også kendt som F-Score, er en måling af en virksomheds finansielle sundhed og kvaliteten af dens regnskabsmæssige rapportering. F-Scoren blev udviklet af Joseph Piotroski i 2000 og består af 9 faktorer, der er designet til at vurdere en virksomheds finansielle styrke og stabilitet.

De 9 faktorer inkluderer:

  1. Resultatvækst: Hvis nettoindtægterne er højere i år end sidste år, tildeles point.
  2. Rentabilitet: Hvis driftsmarginen er positiv, tildeles point.
  3. Omkostningskontrol: Hvis forholdet mellem driftsomkostninger og bruttoindtjening er lavere end året før, tildeles point.
  4. Aktivernes omsætningshastighed: Hvis den samlede omsætningshastighed er højere end året før, tildeles point.
  5. Likviditet: Hvis den nuværende likviditetsgrad er højere end året før, tildeles point.
  6. Gældsætning: Hvis den samlede gældsgrad er lavere end året før, tildeles point.
  7. Udstedelse af nye aktier: Hvis virksomheden ikke har udstedt nye aktier, tildeles point.
  8. Afkast på aktiver: Hvis afkastet på aktiverne er højere end året før, tildeles point.
  9. Afkast på egenkapital: Hvis afkastet på egenkapitalen er højere end året før, tildeles point.

En høj F-Score anses generelt for at være et positivt tegn og indikerer, at virksomheden har en stærk og sund finansiel position. En score på 8 eller 9 anses for at være meget stærk, mens en score på 3 eller mindre anses for at være svag. F-Scoren kan dog også have sine begrænsninger, da den ikke tager højde for eksterne faktorer som branchen eller markedets overordnede økonomiske situation.