Bull flag

Et bull flag er en teknisk analyseformation, der kan indikere en fortsat stigning i aktiekursen efter en midlertidig nedgang. Formationen kaldes et flag, fordi den ligner en flagstang med et flag på toppen.

Et bull flag dannes normalt efter en stigning i aktiekursen, hvor prisen falder midlertidigt tilbage i en tragtformet bevægelse (kaldet flaget), før den fortsætter sin opadgående tendens. Formationen består af to dele: En stigning i kursen, der danner flagstangen, og en midlertidig tilbagegang i kursen, der danner flaget. Flagets bund og top forbindes med en modstandslinje og en støttelinje, henholdsvis, der danner en parallellogramform.

Når aktiekursen bryder gennem modstandslinjen, antyder det en fortsat opadgående tendens, og investorer kan overveje at købe aktien. Det er dog vigtigt at bemærke, at tekniske analyser alene ikke er tilstrækkelige til at træffe investeringsbeslutninger, og at det er vigtigt at tage hensyn til andre faktorer, såsom virksomhedens fundamentale sundhed og den økonomiske situation generelt.