Average True Range (ATR)

,

ATR står for Average True Range og er et teknisk analyseværktøj, der anvendes til at måle volatiliteten i en aktie eller en anden aktivtype. ATR beregnes som gennemsnittet af det største af følgende tre tal:

  1. Forskellen mellem den højeste pris og den laveste pris på en given dag.
  2. Forskellen mellem den højeste pris på en given dag og den lukkede pris fra dagen før.
  3. Forskellen mellem den laveste pris på en given dag og den lukkede pris fra dagen før.

ATR er altså et mål for den gennemsnitlige størrelse af prisbevægelserne i en given periode. Jo højere ATR er, desto mere volatil er en aktie, mens en lav ATR indikerer, at aktien har en mere stabil kursudvikling.

ATR kan være nyttig for investorer, der ønsker at styre deres risiko. Hvis en aktie har en høj ATR, kan det betyde, at der er større risiko for store tab eller gevinster på kort tid, hvilket kan påvirke en investors position i aktien. En lav ATR kan indikere mindre risiko og en mere stabil kursudvikling, men kan også indikere mindre potentiale for store gevinster.

Det er vigtigt at bemærke, at ATR er et relativt simpelt mål for volatilitet og ikke tager højde for alle faktorer, der kan påvirke en akties kursudvikling. Investorer bør altid foretage en grundig analyse af en akties økonomiske og fundamentale forhold, før de træffer en investeringsbeslutning.