Altman Z-score

Altman Z-score er en måling, der bruges til at vurdere en virksomheds økonomiske sundhed og risikoen for konkurs. Det blev udviklet af Edward Altman i 1960’erne og er en kombination af fem finansielle forhold, der vejes sammen for at give en score.

De fem faktorer, der indgår i beregningen af Altman Z-score, er:

  1. Arbejdskapital til totale aktiver
  2. Omsætningshastighed
  3. Egenkapital til totale aktiver
  4. Resultat før renter og skat til totale aktiver
  5. Markedsværdi af egenkapitalen til bogført værdi af egenkapitalen

Beregningen resulterer i en score, der typisk ligger mellem 0 og 10. En højere score indikerer, at virksomheden er mere økonomisk sund og har en lavere risiko for konkurs.

Generelt betragtes en score på 3 eller lavere som et tegn på en høj risiko for konkurs, mens en score på 8 eller højere anses for at indikere en lav risiko.

Således kan investorer bruge Altman Z-scoren til at vurdere den potentielle risiko for at miste deres investering i en given aktie, og om virksomheden er sund og levedygtig på lang sigt.